Invitasjon   Program   Informasjon og priser   Standplasser  
 
Print

Napf logo                              NAF logo                              Ntaf logo


 Til interesserte firmaer.

 

Utstilling på etterutdanningskurs, NAF, NTAF og NAF.

9.-10. november 2017, Clarion Hotel & Congress på Gardermoen

 

Norsk Audiografforbund, Norsk Teknisk Audiologisk Forening og Norsk Audiopedagogisk Forening ønsker alle firmaer som er interessert
i å presentere sine produkter for det audiologiske fagmiljøet velkommen til å delta på utstillingen ved vårt etterutdanningskurs. Vi regner
med at kurset vil samle omtrent 200 personer - hovedsakelig audiografer, audioingeniører og audiopedagoger, men også leger og andre
som har interesse for fagfeltet.

Kurset vil foregå på Clarion Hotel & Congress. Utstillingen vil være i kaffepause-området utenfor salen, se kart.
Det tilbys utstillingsarealer på enten 6 m2 eller 12 m2, pris pr kvadratmeter er kr 2400,- (etter MedTek Norges satser).

Det vil også i år være mulig å kjøpe reklameplass i kurshefte. Prisene vil være kr 4000,- for en hel side.
Send annonsen til Kristin Solstad (kristin@ksci.no) innen 1.oktober.

Info om påmelding for kurset finnes øverst på siden, for de av deres ansatte som ønsker å delta på det.

Vi håper å se dere på Gardermoen i november!

Med vennlig hilsen

Komiteen for EU-17