Invitasjon   Program   Priser/info   Finn frem til hotellet  
 
Print

Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en interesseorganisasjon for alle som driver med, eller interesserer seg for dagkirurgien.

Vi ble dannet i 1997, og har i dag ca. 400 medlemmer som er

  • anestesileger og kirurger
  • spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt autoriserte sykepleiere
  • helse- og sykehusledere på flere nivåer
  • annet helsepersonell

Vårt formål er å være et faglig forum for å fremme dagkirurgikonseptet med fokus på pasientsikkerhet og effektivitet. Vi er opptatt av utvikling, og bidrar inn på politiske og helseadministrative arenaer med kunnskap og meninger.

NORDAF er også en del av i den internasjonale organisasjonen IAAS (International Assosiation for Ambulatory Surgery) med samme formål; å utvikle dagkirurgi konseptet generelt, samt å hjelpe noen av verdens fattige land til å bygge opp dagkirurgien. Hvert annet år arrangerer IAAS en verdenskongress: International Congress on Ambulatory Surgery, hvor vi er representert.

 Styret i NORDAF arrangerer et årlig vintermøte, og vi har i år nok en gang gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til


VINTERMØTE, for 21. GANG!

 Fredag 12. og lørdag 13. januar, 2018

Quality Hotel Expo, FORNEBU, OSLO

(se egen link til program)

 

Formålet med møtet er å gi alle som er opptatt av dagkirurgi et møtested og oppdatering innen faglige emner. Dette er en populær arena for diskusjoner, utveksling av erfaringer og for å bygge nettverk for videre samarbeid og utvikling. Her inviteres eksterne foredragsholdere og relevante utstillere for å vise ny teknologi og nytt utstyr.

Møtet i januar 2018 vil gi et bredt tilbud til alle interesserte, med fokus på aktuelle politiske trender og rammevilkår for dagkirurgi, oppdatering innen aktuelle faglige emner.

Fredag: Den politiske formiddag vil belyse tema innenfor Spesialisthelsetjenesten nå og i fremtiden, samt oppfølgning av arbeidet fra fjorårets tema om endring av DRG- takster for dagkirurgi. Så lunsj, etterfulgt av en smakebit fra den internasjonale arenaen og for øvrig vil tiden bli viet til forskning og kvalitet. Tradisjonen tro blir dette etterfulgt av et underholdningsinnslag – til ettertanke.

Generalforsamling - vi oppfordrer alle medlemmer til å møte. Det er her dere kan bidra og påvirke fokus for styrets arbeid framover.

Vi vil oppfordre flest mulig til å overnatte og delta på festmiddagen fredag kveld. Det blir underholdningsinnslag og trekking av stipender.

Lørdag: Vi fortsetter de faste temaene; ’Når ting (nesten) går galt’ og frie foredrag. Disse temaene blir alltid godt mottatt av deltagerne og mange av foredragene har i årenes løp bidratt til viktige endringer av rutiner og prosedyrer i dagkirurgiske enheter, både i forhold til pasient- sikkerhet og -opplevelse. Det er satt av tid til diskusjon, slik at dette kan fungere som et levende forum med menigs- og erfaringsutveksling.

Til slutt nye muligheter og trender i dagkirurgien.

Lørdagen avsluttes med lunsj - for de som har bestilt dette.

Ta kontakt med oss dersom du har opplevelser med ting som (nesten) går galt som vi andre kan lære av,
eller om dere ønsker å bidra med frie foredrag. Dette kan sendes til

Bjarte Askeland bas@bbb.no

Eli Lundemo Øieren elilundemo@gmail.com

Berit Karin Helland brhl@ahus.no

Mariann Aaland maal@ahus.no

 
På vegne av styret ønsker jeg dere alle hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
For Styret
Mariann Aaland


 www.nordaf.no