Invitasjon   Program   Priser   Standplasser  
 
Print
Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er et uavhengig interesseforum for dagkirurgi. Våre medlemmer rekrutteres blant sykehusadministratorer, anestesileger, kirurger, sykepleiere og annet helsepersonell samt økonomer. Formålet er å være et faglig forum for dagkirurgi i Norge, hvor både medisinsk faglige, økonomiske og administrative spørsmål tas opp. Vi er tilknyttet International Association of Ambulatory Surgery (IAAS) som driver internasjonale prosjekter for standardisering, kvalitetssikring og fagutvikling samt bidrar til organisasjonsutvikling og treningskurs kurs i land som ønsker å implementere dagkirurgikonseptet. IAAS avholder verdenskongress innen dagkirurgi hvert annet år. Både NORDAF og IAAS har hjemmesider med mulighet til annonsering av kongresser og linker til arrangementer nasjonalt og internasjonalt.
 

NORDAF Vintermøte avholdes fredag 12. og lørdag 13. januar 2018.

Quality hotel EXPO, Fornebu

 

Kjære utstillere!

På vegne av styret har jeg gleden av å ønske dere velkommen, - og velkommen tilbake, til NORDAF’s vintermøte. 

Her vil dere få muligheten til å møte ca. 250 - 300 tverrfaglige brukere av utstyr innen dagkirugisk drift, med interesse
for eksisterende utstyr og nye muligheter og løsninger.
 

Vi sørger for å sette av rikelig tid i programmet for våre møtedeltagere til besøk av utstillingspostene deres.
I år har vi byttet hotell, og har i den forbindelse hatt særlig fokus på utstillerområdet, for å tilstrebe god flyt gjennom utstillerområdet.
Vi håper dere blir tilfreds, - mange av dere kjenner nok allerede til fasilitetene som vårt nye hotell kan tilby.

Møtet 12.-13.januar 2018 vil inneholde:
Fredag: En helseadministrators sideblikk gjennom mange års erfaring fra ulike sentrale roller.
Oppfølging av DRG utviklingen for dagkirurgi. Deretter en egen sesjon om forskning og kvalitetssikring og
litt om kommende internasjonale kongresser.

Det blir som vanlig en inspirator, som i år bærer det klingende navnet «Motarbeideren».
Lørdag har vi de faste og populære temaene «Når ting (nesten) går galt», frie foredrag og avslutter med
nye trender innen dagkirurgien..


Besøk oss før møtet på: www.nordaf.no


Med kollegial hilsen – på vegne av styret

Mariann Aaland
Styreleder NORDAF

NORDAF Vintermøte er konseptgodkjent av LMI