Invitasjon   Program   Hvordan komme seg til Svolv√¶r?   Aktiviteter   Info/priser   Standplasser  
 
Print

Kjære NIFS-medlem og andre interesserte!

Vi inviterer deg med dette til NIFS-kongressen 2018. Kongressen arrangeres torsdag 8. og fredag 9. februar 2018
på Thon Lofoten Hotel i Svolvær. Emnene vi tar opp denne gang er todelt. Torsdag omtaler vi «Nyvinninger og teknologi».
Tanken er å presentere de siste og nyeste teknikkene og metodene som benyttes. Fredag setter vi fokus på «Sårpasienten».
Da vil vi se på hvordan organisering og prioritering påvirker omsorgen for sårpasientene.

Vi valgte å dele programmet i to, slik at flere kan finne noe de brenner for i programmet. Særlig fredagens program er
aktualisert etter den dragkampen som var i Stortinget før sommeren. Men fokuset på metoder og løsninger vil alltid
stå sentralt på NIFS seminaret.

Vi har som alltid satt sammen et variert program med de beste forelesere fra inn- og utland, og med vekt på det
praktisk nyttige, blandet med passelige mengder basal kunnskap.

På grunn av lokalitetene, er det ikke mulig å arrangere firmasymposier i Svolvær,
men vi ønsker å komme tilbake til dette i 2019.

Som alltid vil det også i år være en stor utstilling av alle aktuelle sårbandasjer og hjelpemidler. Dette er en viktig del av
seminaret der nyheter angående sårbehandling og bandasjemateriell presenteres for potensielle kunder og brukere.

Vi håper at du finner det vedlagte program interessant, og flere opplysninger og
påmeldingsskjema finner du på våre nettsider www.nifs-saar.no.

For påmelding benytt linken oppe til høyre på siden.
Det er bindende personlig påmelding. Påmeldingsfrist er 1. desember 2017.

Velkommen til Norges fineste småsted i februar 2018

Med vennlig hilsen

Arne Langøen
Leder av NIFS

 

 

Nordlys, Hillesøya

Nordlys, Hillesøya
Kreditering: wungenz/Foap/Visitnorway.com

Vinter i Svolvær havn

Vinter i Svolvær havn
Kreditering: lenanarvik/Foap/Visitnorway.co

Rib safari Svolvær

Rib safari Svolvær
Kreditering: C.H/visitnorway.com

Rib safari Svolvær 2

Rib safari Svolvær
Kreditering: C.H/visitnorway.com

Vinterfiske i Austnesfjorden, Lofoten

Vinterfiske i Austnesfjorden, Lofoten
Kreditering: media-army.de/www.visitnorway.com