Invitasjon   Program   Stand oversikt   Informasjon  
 
Print

Velkommen som deltager på Høstmøtet 2017

Registreringen er avsluttet! - Registrering på stedet vil være mulig.

Det nærmer det seg uke 43 og årets Høstmøte.

Påmelding til Høstmøtet skjer via KSCI sine nettsider. Fyll ut nettskjemaet og meld deg på i god tid.
Du vil senere få tilsendt faktura på mail.

Deltageravgiften refunderes vanligvis av arbeidsgiver i etterkant.

 

Som tidligere vil fristen for innlevering av abstrakter være 31. august.
Det er enkelt å huske denne datoen som er den samme som tidligere år.
Det betyr at alle som ønsker å bidra med et foredrag til Høstmøtet må overholde denne fristen
for å kunne komme i betraktning.
Abstrakter skal skrives som et Word-dokument som vedlegg til en mail som sendes til
:

foredrag.nof@gmail.com


Vær klar over at ufullstendige eller utilstrekkelige abstrakter blir refusert!
Det forventes at abstraktene holder god faglig og skriftlig standard og at de i utgangspunktet er skrevet på norsk. 

Fullstendig veiviser for skriving og innsendelse av abstrakter finner du på www.ortopedi.no
Har du problemer skal du kontakte sekretar@ortopedi.no
Vi vil gi mer informasjon når Høstmøtet nærmer seg. Se først på www.ortopedi.no
dersom du har spørsmål!

Programmet og abstrakter blir trykket i Høstmøteboken og også lagt ut elektronisk.

Husk også fristene for søknad på stipender. All informasjon finner dere i sommerutgaven av NOPen.

 «Nofs Torsdagsklubb» er blitt en god tradisjonen og arrangeres også i år; torsdag 26. oktober kl. 19:30  
i andre etasje på Plaza. Det blir servering av mat og drikke.
Utdelingen av Norsk ortopedisk forening sine stipendier vil skje denne kvelden på samme måte som i fjor.
LIOS hederspris og eventuelle nye æresmedlemmer vil også få sitt diplom denne kvelden.

Nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere, men registrering er nødvendig for at vi skal kunne organisere
dette best mulig. De som er registrert mottar drikkebonger når de registrerer seg til Høstmøte.

Vel møtt til årets høstmøte!

Med vennlig hilsen

Karl-Ivar Lorentzen
Leder Norsk ortopedisk forening

Oslo Plaza